Članstvo

Člani Rotary kluba Grosuplje smo posamezniki iz različnih področij. Druži nas interes po sodelovanje pri najrazličnejših dobrodelnih aktivnostih, hkrati pa nam članstvo v klubu prinaša možnosti širjenja znanj, poznanstev in tudi poslovnih priložnosti. 

Rotarijci se redno sestajajmo tedensko, gojimo prijateljstvo in se pogovarjamo o svojih načrtih, lokalnega in globalnega pomena. Članstvo odseva širok prerez poklicev v okolišu, kjer klub deluje.

Kako se postane član kluba? Predlagati ga mora eden od obstoječih članov. Na skupnih sestankih člani ugotavljajo, ali je kandidat primeren za članstvo, pri čemer velja pravilo veta. Vsak član lahko zavrne sprejem kandidata, tudi če se ostali s sprejemom strinjajo.

Člani RC Gropsuplje v rotarijskem letu 2014/15 smo: 

 
 
 Janez Čeh  
 Aleš Florjanc
 
 Franc Glavič   
 Avgust Gril
 Jurij Hribar  
 Marjan Kastelic  
 Marko Lavrih   
 Mirko Marinčič  
 Franc Markelj   
 Blaž Miklavčič  
 Zvonka Milojevič  
 Gordana Njenjić  
 Miloš Pregl
 
 David Rakar  
 Igor Razpotnik  
 Iztok Sinjur  
 Ervin Struna  
 Vehovec Stanislav  
 Violeta Trontelj  
 Katarina Vukelič  

Častni člani našega kluba so:

 dr. Otmar Zorn  
 dr. Matija Tuma  
 dr. Boris Kuhar